05.November – Allehelgensdag – Tale ved Harald K Hammer -Tema. Reformasjonen gjennom 500 år (52 minutter)