Kontakt oss

Bjerkely har en prest i 90% stilling og mange frivillige i forskjellige oppgaver, deriblant 3 eldste. Ta gjerne kontakt med en av oss.

Prest Morten Askjer, epost eller mobil: 91 73 72 07. (sykmeldt  kontakt Rolf Ekenes tlf. 90091562

Eldste Kåre Solberg, epost eller mobil: 92 03 37 61.

Eldste Ole Døvik, epost eller mobil: 95 72 33 34.

Eldste Eirik Thorvaldsen, epost eller mobil: 45 88 24 63.

Diakonileder Prest Morten Askjer, epost eller mobil: 91 73 72 07.

Sekretær Hans Olav Simonsen, epost eller mobil: 91 79 81 44.

Personer du kan ringe i tillegg til prest og eldste dersom du har ting du vil snakke med noen om:

Karin Heum, epost eller mobil: 97 77 98 57

Heidi Halvorsen, epost eller mobil: 90 66 97 13

Du kan følge Bjerkely menighet på Facebook HER.

Kart: Klikk HER.

Fakta

Besøksadresse Døvikveien 2, 3176 UNDRUMSDAL

Postadresse Tykkemarkveien 3, 3174 REVETAL

E-post nordrevestfold.kirke@delk.no

KONTONUMMER FOR GAVER:

Menigheten 1503 25 71848

Nytt kirke-/skolebygg 1503 51 15541

Julesalgsmesse 1503 40 97493

Hvitveisen 1503 46 67621

Ønsker du å gi gaver med skattefradrag, se under

KONTAKTINFO LOKALER

E-post utleie bjerkelybooking@delk.no

E-post drift bjerkelyvaktmester@delk.no

Tlf. nr. driftsansvalig: 94859710