Har du oppgaver i Døvik kirke?

Her kan du gå inn og sjekke når du er satt opp.
Ønsker du å ta på deg oppgaver, er det bare å gi beskjed til noen av de som står under «kontakt oss»

TRYKK HER for å komme til DELK`s planlegger, der det står hvem som gjør hva, de forskjellige søndagene.