Kalender

Mar - 2017

28 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30
31 Mar
Familiekor
Kl. 21:14
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

Apr - 2017

01 Apr
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

02 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Prest: Erling Rantrud
Offer til Ny kirke/ skole
07 Apr
Familiekor
Kl. 16:30
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.


09 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Ivar Lyngås
Offer til Ny kirke/ skole
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole
14 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Ole Døvik
Offer til Ny kirke/ skole

16 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Herman Næss
Offer til Prestetjenesten
21 Apr
Familiekor
Kl. 21:15
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

23 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Tale v/Torkjell Halvorsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid

30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Jan Erik Askjer
Offer til Ny kirke/ skole

Mai - 2017

05 Mai
Familiekor
Kl. 16:30
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.
07 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole
14 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Offer til Ny kirke/ skole

19 Mai
Familiekor
Kl. 21:17
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Tale v/Kåre Solberg
Offer til Lokalt menighetsarbeid