Kalender

Feb - 2017

24 Feb
Familiekor
Kl. 16:30
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

26 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Tale v/Sverre Ims
Offer til Ny kirke/ skole
28 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30

Mar - 2017

02 Mar
Menighetens årsmøte
Kl. 18:30
04 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
05 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten

08 Mar
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
10 Mar
Familiekor
Kl. 16:30
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

12 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Tale v/Curt Westmann
Offer til Ny kirke/ skole

12 Mar
Fellesmøte Re helsehus
Kl. 19:00
v/Jens Bjørnsgård
14 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30
18 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30

19 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Morten Askjer
Familiegudstjeneste
Offer til Lokalt menighetsarbeid
26 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Tale v/Arne Fredrik Næss
Offer til Ny kirke/ skole
28 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30

31 Mar
Familiekor
Kl. 21:14
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

Apr - 2017

01 Apr
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

07 Apr
Familiekor
Kl. 16:30
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

21 Apr
Familiekor
Kl. 21:15
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.


Mai - 2017

05 Mai
Familiekor
Kl. 16:30
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.
19 Mai
Familiekor
Kl. 21:17
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.