Hvem er vi?

Nordre Vestfold menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal.

Nordre Vestfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider. Menigheten er et resultat av en sammenslåing av DELK menighetene i Solberg (Ramnes), Venneborg ( Holmestrand) og Døvik (Våle) i 2012.

Vi er en menighet for nordre del av Vestfold og holder til i Døvik kirke i Undrumsdal, der det har vært kontinuerlig virksomhet siden 1873. Kart finner du her.

Menigheten har kjøpt et nabobygg og planlegge ny kirke og skole her. Se her for mer info.

Pr. nov. 2014 hadde Nordre Vestfold registrert 560 medlemmer.