Gaver til menighetens arbeid – med skattefradrag

Takk til alle som ønsker å støtte arbeidet med midler, slik at vi kan skape og bevare en tro på vår herre og frelser, Jesus Kristus.
Det vil nå bli en endring på hvordan man kan gi gaver med skattefradrag.
Etter 1. september er det kun mulig å gi gaver med skattefradrag ved betaling i bank.

Det enkleste er å legge inn avtalegiro. Da trekkes månedlig det beløpet du ønsker. I 2017 kan hver enkelt gi 30 000,- skattefritt.

Trykk på avtalen som gjelder det du vil gi til, skriv det ut og send inn til DELK sitt hovedkontor.

Avtalegiro til misjonsarbeidet i DELK

Avtalegiro til prestetjenesten i DELK

Avtalegiro til Menighetsbidrag for Bjerkely menighet

Avtalegiro til DELK Nordre Vestfold sitt skole – kirke prosjekt

Hvis du ønsker å gi enkeltbeløp med skattefradrag må du kontakte Venke S. Gjeldstad på hovedkontoret. Mail Venke, eller ring på tlf. nr. 333 59353 / 464 67042.

Du får da et KID-nr, samtidig som du må oppgi ditt fødselsnr (som blir registrert i Solidus-basen og som gir skattefradrag) . Dette KID-nr kan du bruke hver gang du gir en gave, du ønsker skattefradrag for.

Takk til alle glade givere.