Om oss

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv.

[ Les mer ]

Gaver til menighetens arbeid – med skattefradrag

Takk til alle som ønsker å støtte arbeidet med midler, slik at vi kan skape og bevare en tro på vår herre og frelser, Jesus Kristus.
Det vil nå bli en endring på hvordan man kan gi gaver med skattefradrag.
Etter 1. september er det kun mulig å gi gaver med skattefradrag ved betaling i bank.

[ Les mer ]

Menighetsmøter i Bjerkely menighet

Her ligger referater for menighetsmøter som har vært holdt i Bjerkely menighet (Nordre Vestfold menighet fram til nov. 2016)
Innkallinger ligger og her fram til det aktuelle menighetsmøte er holdt.

[ Les mer ]

Trenger du noen å snakke med ?

Alle mennesker sliter i perioder, med ting i livet sitt. Det er tegn på modenhet og mot hvis du tør og dele dette med andre.
Menigheten har nå, både kvinner og menn med taushetsplikt som ønsker å være der for deg, om du trenger noen å lufte tanker og følelser med.

[ Les mer ]

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for.
Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler.

[ Les mer ]

Grunnskole

Menigheten har lang erfaring med å drive bl.a Bjerkely skole, en kristen privat grunnskole.
Ønsker du å gi dine barn et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen, kan dette være midt i blinken for deg.
Fra høsten 2017 vil skolen flytte til nye og praktisk lokale i Døvikveien 2.

[ Les mer ]

Hvordan bli medlem i DELK.

Info for deg som ønsker å melde deg inn i Det Evangeliske Kirkesamfunn.

[ Les mer ]

Hvem er vi?

Nordre Vestfold menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal.

[ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden.
Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen.

[ Les mer ]

Hva vi tror og bekjenner

Trosgrunnlaget for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]