Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Kirkeforum 18. september

Kirkeforum 18. september kl. 19.00. Tema: Hans Nielsen Hauge – mannen, troen og arven

[ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester.

[ Les mer ]

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv.

[ Les mer ]

Fra bakaksler til kors og døpefont

– Dette er dagen! Sa tilsynsmann Rolf Ekenes i åpningsordene ved vigslingsgudstjeneste i nye Bjerkely kirke. – Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den! Salme 118, 24.

[ Les mer ]

Dugnad

Dugnaden på vårt nye kirke og skolebygg går utrolig bra, det er lagt ned i underkant av 20 000 dugnadstimer så langt.
Nå er det full fart i 2. og 3. etg, slik at skolen kan flytte inn til skolestart i august 2017.
Det vil derfor fortsatt være behov for mye dugnad framover, så bare møt opp tirsdag, torsdag og lørdag på dagtid, og torsdag på kveldstid.
Det er oppgaver for alle, rydding, isolering, gipsing, Sparkling, snekring m.m

[ Les mer ]

Elever fra 3. og 4. Bjerkely skole, på besøk i Døvik kirke

Søndag 25. sept. var det fullsatt Døvik kirke.
Elever fra 3. og 4. klasse på Bjerkely skole var på besøk og deltok med lesing, rollespill og sang.

[ Les mer ]

Gaver til menighetens arbeid – med skattefradrag

Takk til alle som ønsker å støtte arbeidet med midler, slik at vi kan skape og bevare en tro på vår herre og frelser, Jesus Kristus.

[ Les mer ]

Trenger du noen å snakke med ?

Alle mennesker sliter i perioder, med ting i livet sitt. Det er tegn på modenhet og mot hvis du tør og dele dette med andre.
Menigheten har nå, både kvinner og menn med taushetsplikt som ønsker å være der for deg, om du trenger noen å lufte tanker og følelser med.

[ Les mer ]

Barnedåp i Bjerkely kirke

Barnedåp er en stor begivenhet for menigheten. I det siste har vi vært velsignet med flere slike store øyeblikk.
De siste årene er hele 10 barn døpt inn i Guds rike, avd. DELK Bjerkely menighet. Husk på dem i bønn.

[ Les mer ]

Menighetsmøtet valgte «Johannes Monarke Sonate» orgel til det nye kirkerommet

Etter grundig arbeid i flere komiteer, fikk menigheten mulighet til å ta det endelige valget den 5. mars.

[ Les mer ]