Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Konfirmanter 2018

Granly menighet har 25 konfirmanter. Flere av disse er hjemmehørende i Bjerkely menighet.

[ Les mer ]

Dugnad

Dugnaden på kirke- og skoledelen er over – velkommen til dugnad på siste del av 3. etg.

[ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester.

[ Les mer ]

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv.

[ Les mer ]

Fra bakaksler til kors og døpefont

– Dette er dagen! Sa tilsynsmann Rolf Ekenes i åpningsordene ved vigslingsgudstjeneste i nye Bjerkely kirke. – Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den! Salme 118, 24.

[ Les mer ]

Elever fra 3. og 4. Bjerkely skole, på besøk i Døvik kirke

Søndag 25. sept. var det fullsatt Døvik kirke.
Elever fra 3. og 4. klasse på Bjerkely skole var på besøk og deltok med lesing, rollespill og sang.

[ Les mer ]

Gaver til menighetens arbeid – med skattefradrag

Takk til alle som ønsker å støtte arbeidet med midler, slik at vi kan skape og bevare en tro på vår herre og frelser, Jesus Kristus.

[ Les mer ]

Trenger du noen å snakke med ?

Alle mennesker sliter i perioder, med ting i livet sitt. Det er tegn på modenhet og mot hvis du tør og dele dette med andre.
Menigheten har nå, både kvinner og menn med taushetsplikt som ønsker å være der for deg, om du trenger noen å lufte tanker og følelser med.

[ Les mer ]

Barnedåp i Bjerkely kirke

Barnedåp er en stor begivenhet for menigheten. I det siste har vi vært velsignet med flere slike store øyeblikk.
De siste årene er hele 10 barn døpt inn i Guds rike, avd. DELK Bjerkely menighet. Husk på dem i bønn.

[ Les mer ]

Per Asp har fått Norges vels medalje

Bjerkely skoles rektor Per Asp har fått Norges vels medalje for lang og tro tjeneste.

[ Les mer ]