Ny kirke/skole

DELK Nordre Vestfold har kjøpt nabobygget til Døvik kirke og er i full gang med å gjøre dette om til ny kirke og skole.
Kirkedelen / 1. etg. tas i bruk 27. november 2016, mens skolen i 2. og 3. etg. tenkes startet opp høsten 2017.

Dugnad

Dugnaden på vårt nye kirke og skolebygg går utrolig bra, det er lagt ned i underkant av 20 000 dugnadstimer så langt.
Nå er det full fart i 2. og 3. etg, slik at skolen kan flytte inn til skolestart i august 2017.
Det vil derfor fortsatt være behov for mye dugnad framover, så bare møt opp tirsdag, torsdag og lørdag på dagtid, og torsdag på kveldstid.
Det er oppgaver for alle, rydding, isolering, gipsing, Sparkling, snekring m.m

[ Les mer ]

Slik blir skolen i 2. og 3. etg

Da er planleggingen av skoledelen ferdig.
Her kan dere se de endelige tegningene.

[ Les mer ]

Hvor mye penger er det samlet inn?

Her kan du følge med på hvor mye som er gitt for å gjøre drømmen om et tjenlig og moderne kirke-/skolebygg mulig.
Pr. 1. april 2017 er det samlet inn totalt kr 2 504 510,-
De store tall er 1. april: Kostnad 24,1 mill (9,5 bygg + 14,6 i påkostning) Gjeld 9,2 mill.

[ Les mer ]

Byggekomite for ny skole/kirke

Her er en oversikt over byggekomiteens medlemmer og roller.
Komiteen har flere underkomiteer og eksterne ressurser som jobber innenfor sine gitte rammer.

[ Les mer ]

Menighetsmøtet valgte «Johannes Monarke Sonate» orgel til det nye kirkerommet

Etter grundig arbeid i flere komiteer, fikk menigheten mulighet til å ta det endelige valget den 5. mars.

[ Les mer ]

Ønsker du å gi en gave til menighetens nye kirke / skole

Her er info om hvordan du kan støtte dette prosjektet.

[ Les mer ]

Framdrifts- og økonomiplan for hele prosjektet

Her kan du se hvordan byggekomiteen ser for seg framdriften og kostnadene fram til ferdig kirke og skole.

[ Les mer ]

Endelig planløsning i 1. etg.

1. etg. skal romme kirke, gymsal, kafeområde med minglerom, prestekontor m.m
Her er de endelig tegningene.

[ Les mer ]