Ny kirke/skole

DELK Nordre Vestfold har kjøpt nabobygget til Døvik kirke og er i full gang med å gjøre dette om til ny kirke og skole.
Kirkedelen / 1. etg. tas i bruk 27. november 2016, mens skolen i 2. og 3. etg. tenkes startet opp høsten 2017.

Dugnad

Dugnaden på kirke- og skoledelen er over – velkommen til dugnad på siste del av 3. etg.

[ Les mer ]

Slik blir skolen i 2. og 3. etg

Da er planleggingen av skoledelen ferdig.
Her kan dere se de endelige tegningene.

[ Les mer ]

Hvor mye penger er det samlet inn?

Her kan du følge med på hvor mye som er gitt for å gjøre drømmen om et tjenlig og moderne kirke-/skolebygg mulig.
Pr. 1. april 2017 er det samlet inn totalt kr 2 504 510,-
De store tall er 1. april: Kostnad 24,1 mill (9,5 bygg + 14,6 i påkostning) Gjeld 9,2 mill.

[ Les mer ]

Byggekomite for ny skole/kirke

Her er en oversikt over byggekomiteens medlemmer og roller.
Komiteen har flere underkomiteer og eksterne ressurser som jobber innenfor sine gitte rammer.

[ Les mer ]

Menighetsmøtet valgte «Johannes Monarke Sonate» orgel til det nye kirkerommet

Etter grundig arbeid i flere komiteer, fikk menigheten mulighet til å ta det endelige valget den 5. mars.

[ Les mer ]

Ønsker du å gi en gave til menighetens nye kirke / skole

Her er info om hvordan du kan støtte dette prosjektet.

[ Les mer ]

Framdrifts- og økonomiplan for hele prosjektet

Her kan du se hvordan byggekomiteen ser for seg framdriften og kostnadene fram til ferdig kirke og skole.

[ Les mer ]

Endelig planløsning i 1. etg.

1. etg. skal romme kirke, gymsal, kafeområde med minglerom, prestekontor m.m
Her er de endelig tegningene.

[ Les mer ]