Hva skjer?

Konfirmanter 2018

Granly menighet har 25 konfirmanter. Flere av disse er hjemmehørende i Bjerkely menighet.

[ Les mer ]

Har du oppgaver i Bjerkely kirke?

Her kan du gå inn og sjekke når du er satt opp.
Ønsker du å ta på deg oppgaver, er det bare å gi beskjed til noen av de som står under «kontakt oss»

[ Les mer ]

Familiekor

For store og små. Familiene samles til en middag før korøvelse og en avslutning med andakt.
Øvelsene er på utvalgte fredager fra kl 16.30-18.00

[ Les mer ]

DELuKs, for ungdom fra 8. kl

DELuKs er ungdomssamlingen til DELK i Vestfold. De møtes lørdager på Granly skole i Tønsberg , starter opp kl. 19.30.
Her er program for 1. halvår 2017.

[ Les mer ]

Grunnskole

Menigheten har lang erfaring med å drive bl.a Bjerkely skole, en kristen privat grunnskole.
Ønsker du å gi dine barn et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen, kan dette være midt i blinken for deg.

[ Les mer ]

Konfirmant?

Bjerkely menighet sammen med Granly menighet i Tønsberg, tilbyr konfirmasjon for de som ønsker det.

[ Les mer ]

Bibelgrupper/Husfellesskap

Små fellesskap i det store fellesskapet.

[ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling for barn, som holder til på Bjerkely skole.
Hvitveisen har samlingene sine ca annenhver tirsdag 17.30 – 19.20 og følger skoleåret.

[ Les mer ]

Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

[ Les mer ]

Søndag – når Guds storfamilie møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag, og som regel kl. 11, samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna når det er gudstjeneste. På møtene er det tegning, bøker og div. småleker for de minste bak i kirken.

[ Les mer ]