Bjerkely menighets prest Morten Askjer er sykmeldt

Bjerkely menighets prest Morten Askjer er fra 13.11 og fram til 11.12 i full sykemelding.

Ved behov for prest kontakt Rolf Ekenes tlf. 90091562. Mail  (klikk på linken)

eller formann i Bjerkely menighets eldsteråd Kåre Solberg tlf. 33062547. Mail (klikk på linken)