Dagens bibelord 22.11.2017

Jak 3,13-18

13Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir. 14Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. 15Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk. 16For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. 17Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. 18Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Konfirmanter 2018

Granly menighet har 25 konfirmanter. Flere av disse er hjemmehørende i Bjerkely menighet. [ Les mer ]

Bjerkely menighets prest Morten Askjer er sykmeldt

Bjerkely menighets prest Morten Askjer er fra 13.11 og fram til 11.12 i full sykemelding. [ Les mer ]

Dugnad

Dugnaden på kirke- og skoledelen er over - velkommen til dugnad på siste del av 3. etg. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Nov
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
26 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Tale v/Andreas Brenne
Lovsangsteam fra ungd.arbeidet.
Lett kirkekaffe
03 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i adventstiden
Prest: Rolf Ekenes
Offer til Ny kirke/ skole

05 Des
Hvitveisen
Kl. 17:30
09 Des
DELuKs Skauen
Kl. 19:30
Julebord på Skauen

10 Des
Søndagsmøte
Kl. 16:00
2. søndag i adventstiden
Familiemøte med familiekorets mini-julespill.
Offer til Ny kirke/ skole

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Reformasjonsjubileet feiret i Granly kirke

- Granly menighet, Tønsberg – En novemberkveld i 1483 ble en gutt født i gruvebyen Eisleben i Tyskland. Han ble en helt avgjørende person for kirken. Omtrent slik innledet David Gjerp sin tale under 500-års markeringen av Reformasjonsjubileet i Granly kirke 31. oktober. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

170 DELK-skoleansatte samlet på Tjøme

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hvert andre år samles alle ansatte i DELK-skolene til felles personalseminar. 6.-7. november deltok 170 personer på seminaret som denne gangen var lagt til Havna hotell på Tjøme. Gjennomgangstemaet for seminaret var menneskeverd og med følgende setning som overskrift på programmet: «Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest.» [ Les mer ]

Kirkeforum om Hauge

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkeforum i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) arrangerte en interessant og lærerik temakveld om ”Hans Nielsen Hauge – mannen, troen og arven” 18. september i Bjerkely menighetssenter i Re i Vestfold. [ Les mer ]

Les DELKs gamle kirkebøker på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lørdag den sekstende mars i 1872 samler femtiåtte mennesker seg på en gård i Jarlsberg grevskap, dagens Vestfold. Våren hadde nok så vidt tittet fram, men denne dagen var det overskyet. Regnet meldte likevel ikke sin ankomst på noe tidspunkt i løpet av dette døgnet. Ved tolvtiden på formiddagen var det bare en eneste Celsius-grad i luften. [ Les mer ]