Dagens bibelord 19.09.2017

Sal 146,1-10

1Halleluja!Lovsyng Herren, min sjel! 2Jeg vil lovsynge Herren hele mitt liv,synge og spille for min Gud så lenge jeg er til. 3Stol ikke på fyrster,mennesker som ikke kan hjelpe. 4De utånder og blir til jord igjen,den dagen faller planene i grus. 5Salig er den som har Jakobs Gud til hjelperog setter sitt håp til Herren sin Gud. 6Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem,han er trofast til evig tid. 7Han hjelper de undertrykte til deres rett,han gir mat til dem som sulter. Herren setter fri dem som er bundet. 8Herren gir de blinde syn. Herren reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. 9Herren verner innflyttere.Han holder enker og farløse oppe,men gjør veien kroket for dem som gjør urett. 10Herren er konge til evig tid,din Gud, Sion, fra slekt til slekt.Halleluja!

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Pensjonist-treff fredag 29. september kl. 16.00

Diakonigruppa har gleden av å innby pensjonister til hyggelig samvær i kirkestua til Bjerkely menighetssenter fredag 29. September kl. 16.00 [ Les mer ]

Himmelskip – konsert i kirken

Sted: Bjerkely kirke Tid: Onsdag 20. september kl.19.00 [ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16. søndag i treenighetstiden
Tale v/Curt Westmann
Offer til Ny kirke/ skole
29 Sep
Pensjonist-treff
Kl. 16:00
Andakt, mat og musikk.
Arr.: Diakonigruppa.
Påmelding - klikk les mer
[ Les mer ]
01 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Tale: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole

08 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
18. søndag i treenighetstiden
Tale v/Eirik Thorvaldsen
Offer til Ny kirke/ skole
15 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Tale v/Heidi og Torkjell Halvorsen
Offer til Ny kirke/ skole
22 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
20. søndag i treenighetstiden
Jan Bygstad
Offer til Prestetjenesten

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Nordre Vestfold menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Byggestatus

- Moe menighet Det gjøres klart for vegger i byggegropa, og i kirkerommet begynner vi å ane hvordan ansiktsløftingen vil bli. Dusjer og garderober mangler bare en grundig vask før de kan brukes. [ Les mer ]

Eldstevalg

- Ryenberget menighet Egil Hellands periode som eldste går ut nå før jul. Menigheten inviteres derfor til å delta i valget av ny eldste. Det blir anledning til å stemme tre søndager: 17. september, 24. september og 1. oktober.  [ Les mer ]

Innsettelse av eldste i DELK-Østfold

- Østfold menighet Olav Markussen og Karstein Sletteng ble søndag 10. september innsatt som eldste i Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn, Østfold menighet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]

Jubelår på Madagaskar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er 150 år siden norske pionerer startet misjonsarbeid på Madagaskar. Dristige og målrettede misjonærer, fra ett av datidens fattigste land i Europa, navigerte mellom utsendinger fra stormaktene Frankrike og Storbritannia. [ Les mer ]