Dagens bibelord 28.06.2017

5 Mos 8,11-17

11Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. 12Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, 13når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, 14vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. 15Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra harde fjellet. 16Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg og så gjøre vel mot deg til slutt. 17Du kan si i ditt hjerte: «Det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester. [ Les mer ]

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv. [ Les mer ]

Fra bakaksler til kors og døpefont

– Dette er dagen! Sa tilsynsmann Rolf Ekenes i åpningsordene ved vigslingsgudstjeneste i nye Bjerkely kirke. – Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den! Salme 118, 24. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

02 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Besøk av DELKs utsending til Nord-Afrika
Offer til Ny kirke/ skole
09 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole
16 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
Tale v/Bjørn Lauritzen
Offer til Ny kirke/ skole

23 Jul
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
7. søndag i treenighetstiden
Prest: Olaf Engestøl
Offer til Ny kirke/ skole
06 Aug
Vi besøker Granly menighet
Kl. 23:43
Vi besøker Granly menighet
13 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Nordre Vestfold menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet har kjøpt en viktig naboeiendom

- Granly menighet, Tønsberg 21. juni ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av Klippeveien 6 på Eik, en naboeiendom som ligger tett inntil Granly skole og skolegården. [ Les mer ]

Velkommen til feiring av reformasjonen!

- Østfold menighet I år er det 500 år siden Martin Luther skrev de 95 tesene mot misbruket av avlaten, og ved det utløste omveltningene som skulle bli kjent som reformasjonen. Dette er en av de viktigste hendelsene i vår historie. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Generalforsamling med bredde og profil

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs generalforsamling (GF) gikk av stabelen på Gjennestad vgs. St. Hanshelgen med omlag 80 delegater. Det var første gang GF ble kombinert med St. Hansstevnet. [ Les mer ]

Hva skal de snakke om på GF?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lurer du på hva de omkring hundre delegatene og andre medvirkende skal diskutere og gjøre vedtak om på DELKs generalforsamling 23.-24. juni? Da kan du ta en titt på GFs saksdokumenter som er lagt ut så alle kan studere dem. [ Les mer ]

Konsert i Stokke kirke lørdag 24. juni kl 19.00

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I forbindelse med DELKs sommerstevne på Gjennestad i Vestfold vil reformasjonsjubileet bl.a. bli markert med en konsert i Stokke kirke på kvelden lørdag 24. juni. [ Les mer ]