Dagens bibelord 28.02.2017

1 Tim 6,17-21

17Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. 18De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. 19Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. 20Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. 21Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen.Nåden være med dere!

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv. [ Les mer ]

Fra bakaksler til kors og døpefont

– Dette er dagen! Sa tilsynsmann Rolf Ekenes i åpningsordene ved vigslingsgudstjeneste i nye Bjerkely kirke. – Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den! Salme 118, 24. [ Les mer ]

Dugnad

Dugnaden på vårt nye kirke og skolebygg går utrolig bra, det er lagt ned i underkant av 20 000 dugnadstimer så langt. Nå er det full fart i 2. og 3. etg, slik at skolen kan flytte inn til skolestart i august 2017. Det vil derfor fortsatt være behov for mye dugnad framover, så bare møt opp tirsdag og torsdag på dagtid, og onsdag og torsdag på kveldstid. Det er oppgaver for alle, rydding, isolering, gipsing, Sparkling, snekring m.m [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
02 Mar
Menighetens årsmøte
Kl. 18:30
04 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

05 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten
08 Mar
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
10 Mar
Familiekor
Kl. 16:30
Det kan bli endringer i løpet av våren. Oppdatering på Facebook-siden.

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Nordre Vestfold menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Orgelkonsert i Granly kirke

- Granly menighet, Tønsberg Søndag 5. mars blir det orgelkonsert i Granly kirke ved kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Han vil spille PERLER FRA BAROKKEN, og alle er hjertelig velkommen til konserten som begynner kl. 18.00! [ Les mer ]

Pasjonskonsert i kirken

- Ryenberget menighet Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset. [ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år"*

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen. [ Les mer ]

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]