Dagens bibelord 19.01.2018

Jes 12,1-6

1Den dagen skal du si:Jeg takker deg, Herre!For du var harm på meg,men harmen snudde,og du trøstet meg. 2Se, Gud er min frelse,jeg er trygg og frykter ikke.For Herren er min styrke og min sang,og han er blitt min frelse. 3Med glede skal dere øse vannav frelsens kilder. 4Den dagen skal dere si:Lovpris Herren, påkall hans navn!Gjør hans gjerninger kjent blant folkene,forkynn at hans navn er opphøyd! 5Syng for Herren, for han har gjort storverk,gjør dette kjent over hele jorden! 6Rop høyt i jubel,dere som bor på Sion!For Israels Hellige er stor,han er midt iblant dere.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Menighetsweekend 6.-8. april

Fredag 6. april ca. kl. 19 – søndag 8. april ca. kl. 15 på Sole Gjestegård [ Les mer ]

Kirkeforum – ”Gled dere alltid.” Må kristne alltid være glade?

Mandag 26. februar 2018 kl.19.00. Sted: Allrommet på Granly skole. [ Les mer ]

Konfirmanter 2018

Granly menighet har 25 konfirmanter. Flere av disse er hjemmehørende i Bjerkely menighet. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jan
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
3.søndag. i Åpenbaringstiden
Prest: Herman Næss
Dåp og skolens dag i kirken

Offer til Bjerkely skole
26 Jan
Familiekor
Kl. 16:30
27 Jan
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

28 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Ivar Lyngås
Offer til Misjon
30 Jan
Hvitveisen
Kl. 17:30
Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler.
[ Les mer ]
04 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi forklaringsdag
Tale v/Rolf Gunnar Heltmann
Besøk av Generalsekretær Israelsmisnjonen
Offer til Israelmisjonen

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

BIBELHELG ved Curt Westman

- Østfold menighet i Missingmyra bedehus lørdag 3. og søndag 4. februar 2018 Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tro og tvil på kristendomsseminar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn ”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte. [ Les mer ]

Velkommen til DELKs St. Hansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tradisjonsrike sommerstevne vil også i år bli arrangert på Gjennestad i Stokke - lørdag 23. og søndag 24. juni. Stevnets tema er «Bygge for livet». [ Les mer ]