Dagens bibelord 19.08.2017

Matt 11,7-19

7Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 10Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 11Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. 13For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. 15Den som har ører, hør! 16Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: 17‘Vi spilte på fløyte for dere,men dere ville ikke danse.Vi sang klagesanger,men dere ville ikke sørge.’ 18For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ 19Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Kirkeforum 18. september

Kirkeforum 18. september kl. 19.00. Tema: Hans Nielsen Hauge - mannen, troen og arven [ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester. [ Les mer ]

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Aug
Vi besøker Østfold menighetVi besøker Østfold menighet
Vi besøker Østfold menighet, Hans N. Hauge - markering

27 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten
03 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13. søndag i treenighetstiden
Tale v/Jostein Holm
Offer til Ny kirke/ skole

10 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
Tale v/lokale ressurser sammen med eldsterådsansvarlig
Offer til Ny kirke/ skole
17 Sep
Gudstjeneste
Kl. 11:00
15. søndag i treenighetstiden
Morten Askjer
Offer til Lokalt menighetsarbeid
18 Sep
Kirkeforum
Kl. 19:00
Tema: Hans Nielsen Hauge
Kveldsmat
Kollekt
[ Les mer ]

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Nordre Vestfold menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Tur til Ekeberg søndag 27. august

- Ryenberget menighet Søndagsskolen inviterer ALLE til tur etter søndagsmøtet. Oppmøte utenfor kirken ca. kl 12.30. Vi prøver å få plass til alle i biler; ellers er det en 20 min spasertur til Ekeberg. Vi møtes ved bondegården på baksiden av Ekeberghallen. Aktiviteter og picnic. Ta med mat og drikke og ev noe å sitte på. Værforbehold. Spørsmål kan diakon Elisabeth svare på. Tlf 95474800. [ Les mer ]

Kjell Magne Baksaas ny eldste

- Granly menighet, Tønsberg Eldstevalget i Granly menighet ble avsluttet søndag 13. august. Valgdeltakelsen var på 52 %. Kjell Magne Baksaas fikk 89 % av stemmene. Tre andre fikk fra en til tre stemmer. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hvordan åpne bibelen for muslimer?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Gå ikke glipp av årets misjonsseminar! Hvert år arrangerer misjonskomiteen i DELK et misjonsseminar. Formål: inspirasjon, ny kunnskap og kjennskap, fellesskap om menighetens hjertesak. [ Les mer ]

Brå avslutning av tjenesten i Japan

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Familien Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes reiste ut som misjonærer til Japan i 2014 gjennom NMS (Det norske misjonsselskap). Sendekirken var DELK og de bli innviet som misjonærer i Granly kirke i Tønsberg. DELK har finansiert ca. 50 % av utgiftene i forbindelse med deres tjeneste i Japan. [ Les mer ]

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]