Dagens bibelord 22.09.2017

Luk 5,12-16

12En gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann, full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 13Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten. 14Jesus forbød ham å si det til noen. «Men gå og vis deg for presten», sa han, «og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» 15Men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. 16Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Pensjonist-treff fredag 29. september kl. 16.00

Diakonigruppa har gleden av å innby pensjonister til hyggelig samvær i kirkestua til Bjerkely menighetssenter fredag 29. September kl. 16.00 [ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester. [ Les mer ]

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16. søndag i treenighetstiden
Tale v/Curt Westmann
Offer til Ny kirke/ skole
29 Sep
Pensjonist-treff
Kl. 16:00
Andakt, mat og musikk.
Arr.: Diakonigruppa.
Påmelding - klikk les mer
[ Les mer ]
01 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17. søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Tale: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole

08 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
18. søndag i treenighetstiden
Tale v/Eirik Thorvaldsen
Offer til Ny kirke/ skole
15 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Tale v/Heidi og Torkjell Halvorsen
Offer til Ny kirke/ skole
22 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
20. søndag i treenighetstiden
Jan Bygstad
Offer til Prestetjenesten

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Nordre Vestfold menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Byggestatus

- Moe menighet Det gjøres klart for vegger i byggegropa, og i kirkerommet begynner vi å ane hvordan ansiktsløftingen vil bli. Dusjer og garderober mangler bare en grundig vask før de kan brukes. [ Les mer ]

Innsettelse av eldste i DELK-Østfold

- Østfold menighet Olav Markussen og Karstein Sletteng ble søndag 10. september innsatt som eldste i Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn, Østfold menighet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]

Jubelår på Madagaskar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er 150 år siden norske pionerer startet misjonsarbeid på Madagaskar. Dristige og målrettede misjonærer, fra ett av datidens fattigste land i Europa, navigerte mellom utsendinger fra stormaktene Frankrike og Storbritannia. [ Les mer ]